آدرس :

اصفهان - شهرک صنعتی مورچه خورت - خیابان شیخ بهایی -خیابان رازی - پلاک 105

تلفن : 1-45643120-031
              031-45642131-2
فاکس : 45644186-031

ایمیل : info@simkancable.com  
* ضروری