آزمایشگاه اکرودیته

آزمایشگاه آکرودیته شرکت صنایع شایان سیمکان مجهز به دستگاه های تست آزمون با بهره گیری از کارشناسان مجرب در سال 1387 موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان اصفهان و در سال 1394 موفق به دریافت تاییدیه صلاحیت آزمون بر اساس استاندارد  ISO/TEC 17025   از مرکز ملی تایید صلاحیت ایرانن گردیده است.و هم اکنون آماده ارائه خدمات آزمون به سایر تولید کنندگان سیم و کابل، اداره های استاندارد و توزیع برق می باشد.                                                           

تاییدیه های توانیر