حقوق مصرف کنندگان

کلیه محصولات شرکت صنایع شایان سیمکان دارای 25 ماه گارانتی از زمان خروج محصول از کارخانه می باشد.‏

موارد شامل گارانتی :‏
‏-‏‎ ‎معایب بوجود آمده در هنگام تولید محصول
‏- معایب بوجود آمده در هنگام  بسته بندی محصول

شایان ذکر است موارد فوق با تائید کارشناسان شرکت شایان سیمکان مورد قبول می باشد.‏
صدمات ناشی از حمل ونقل و شیوه های نادرست نگهداری و استفاده از محصول از چهارچوب این گارانتی خارج ‎‏   می باشد.‏