مرکز تجارتی کالای الکتریک
شماره تماس : 32334870-031
                     031-32330053
آدرس : اصفهان، خیابان مطهری، بین پل فلزی و پل شیری، پلاک 150
 
فروشگاه برق حمید
شماره تماس : 32217778-031
                     031-32221753
آدرس : اصفهان، خیابان فردوسی، روبروی خیابان سید علیخان
 
بازرگانی افهام
شماره تماس : 32241800-031
آدرس : اصفهان، خیابان فردوسی، مقابل دفتر هواپیمایی آسمان، پلاک 502
 
شرکت نیرو گستر نوین
شماره تماس : 32241061-031
                      031-32241062
آدرس : اصفهان، خیابان شمس آبادی، کوچه عالم آرا، جنب بانک انصار
 
فروشگاه اصفهان کابل
شماره تماس : 8-32232406-031
آدرس : اصفهان، خیابان فردوسی، نبش کوچه 21
 
فروشگاه الکترو نیرو
شماره تماس : 32215333-031
                      031-32231444
آدرس : اصفهان، خیابان فردوسی، جنب تعمیرگاه فردوسی
 
فروشگاه پیشرو صنعت
شماره تماس : 52273966-031
آدرس : اصفهان، زرین شهر، بلوار شهید بهشتی، نبش ملاصدرا
 
فروشگاه تابان نیرو
شماره تماس : 33652523-031
آدرس : اصفهان، خمینی شهر، خیابان کهندژ، جوی آباد، جنب کوچه 120
 
فروشگاه تله الکتریک
شماره تماس : 32288088-031
آدرس : اصفهان، خیابان جی