شرکت مهندسی و بازرگانی الکترو سدید
شماره تماس : 4-35534501-061
 آدرس : اهواز، ابتدای اتوبان آبادان، بعد از میدان جمهوری، ساختمان باغی الکتریک، واحد1