شرکت صنایع برق فرهاد
شماره تماس : 43322626-086
 آدرس : دلیجان، نیمور، خیابان امام، روبروی سالن ورزشی انقلاب